Interesseformulier KAT

  Voor- en achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Geboortedatum:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Heeft u al een kat uit ons asiel op het oog? Zo ja, welke en waarom deze kat?

  Wat voor soort kat zoekt u qua leeftijd en karakter?

  Heeft u ervaring met katten?

  Heeft u momenteel al een kat of meerdere katten? Wat is de leeftijd, het ras, geslacht en karakter van uw huidige katten? Is/zijn de kat(ten) gesteriliseerd/gecastreerd?

  Heeft u momenteel andere huisdieren? Zo ja, welke huisdieren?

  Uit hoeveel volwassenen bestaat uw gezin?
  Volwassenen:

  Zijn er kinderen in huis (denk ook aan oppaskinderen)? Zo ja, hoe oud zijn de kinderen?

  Welk gezinslid zal er (hoofd)verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kat?

  Wat zijn de werktijden binnen het gezin. Hoelang moet de kat per dag alleen blijven? En welke opvang is er geregeld bij vakanties?

  Wat voor een soort woning heeft u?

  Beschikt u over een tuin of een balkon?

  Kunt en wilt u de tuin of het balkon voldoende katveilig afschermen? Mag dit ook van bijvoorbeeld woningbouwvereniging of VvE?

  Kunt u iets vertellen over de buurt waarin u woont:

  Een adoptiekat heeft vaak een rugzakje. Bent u bereid de kat hierin te begeleiden?

  Heeft u de plaatsingsvoorwaarden doorgelezen en bent u met de inhoud akkoord?

  Zou u het een probleem vinden als wij regelmatig, zeker de eerste tijd, contact opnemen over de kat en wilt u ons op de hoogte houden over hoe het met hem/haar gaat, bijvoorbeeld door ons af en toe een foto te sturen?

  Eventuele opmerkingen: