Interesseformulier KAT

Leest u de vragen goed door en probeer zo volledig mogelijk te antwoorden.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Straatnaam + huisnummer / Postcode + woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Geselecteerde waarde: 20
Uw leeftijd
Heeft u al een kat uit ons asiel op het oog? Zo ja, welke en waarom deze kat?
Wat voor soort kat zoekt u qua leeftijd en karakter?
Heeft u ervaring met katten?
Heeft u momenteel al een kat of meerdere katten? Wat is de leeftijd, het ras, geslacht en karakter van uw huidige katten? Is/zijn de kat(ten) gesteriliseerd/gecastreerd?
Heeft u momenteel andere huisdieren? Zo ja, welke huisdieren?
Uit hoeveel volwassenen bestaat uw gezin?
Uit hoeveel volwassenen bestaat uw gezin?
Uit hoeveel personen bestaat uw gezin? Wat zijn de leeftijden? Denk hierbij ook aan eventuele oppaskinderen?
Welk gezinslid zal er (hoofd)verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de kat?
Wat zijn de werktijden binnen het gezin. Hoelang moet de kat per dag alleen blijven? En welke opvang is er geregeld bij vakanties?
Wat voor soort woning heeft u?
Beschikt u over een tuin of een balkon?
Indien u een tuin of balkon heeft graag deze vraag beantwoorden
Kunt u iets vertellen over de buurt waarin u woont?
Een adoptiekat heeft vaak een rugzakje. Bent u bereid de kat hierin te begeleiden?
Heeft u de plaatsingsvoorwaarden doorgelezen en bent u met de inhoud akkoord?
Heeft u de plaatsingsvoorwaarden doorgelezen en bent u met de inhoud akkoord?
Zou u het een probleem vinden als wij regelmatig, zeker de eerste tijd, contact opnemen over de kat en wilt u ons op de hoogte houden over hoe het met hem/haar gaat, bijvoorbeeld door ons af en toe een foto te sturen?
Eventuele opmerkingen: