Interesseformulier Hond

Leest u de vragen goed door en probeer zo volledig mogelijk te antwoorden.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Straatnaam + huisnummer / Postcode + woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Geselecteerde waarde: 20
Uw leeftijd
Heeft u al een hond op het oog? Zo ja, welke hond en waarom gaat uw voorkeur naar deze hond uit?
Heeft u al ervaring met honden?
Heeft u momenteel al een hond(en)? Wat is de leeftijd, het ras, geslacht en karakter van uw huidige hond(en)?
Heeft u momenteel andere huisdieren? Zo ja, welke huisdieren?
Een adoptiehond moet vaak nog het één en ander leren. Bent u bereid de hond hierin te begeleiden en cursussen met hem/haar te volgen?
Bent u al bekend met opvoedmethoden voor de hond?
Wat kunt u de hond bieden aan beweging en training?
Uit hoeveel personen bestaat uw gezin? Wat zijn de leeftijden? Denk hierbij ook aan eventuele oppaskinderen?
Welk gezinslid zal er (hoofd)verantwoordelijk zijn voor de zorg van de hond?
Wat voor soort woning heeft u?
Indien u beschikt over een tuin/balkon. Is deze voldoende omheind in verband met ontsnappingsgevaar?
Kunt u iets vertellen over de buurt waarin u woont?
Wat zijn de werktijden binnen het gezin? Hoelang moet de hond per dag alleen blijven? En welke opvang is er geregeld bij vakanties?
Heeft u de plaatsingsvoorwaarden doorgelezen en bent u met de inhoud akkoord?
Heeft u de plaatsingsvoorwaarden doorgelezen en bent u met de inhoud akkoord?
Zou u het een probleem vinden als wij regelmatig, zeker de eerste tijd, contact opnemen over de hond en wilt u ons op de hoogte houden over hoe het met hem/haar gaat, bijvoorbeeld door ons af en toe een foto te sturen?
Eventuele opmerkingen: