Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

In het najaar van 1974 is door het  initiatief van 2 Noordwijkse politieagenten, Nico Langeveld en Paul Hellendoorn de basis gelegd voor Dieren Opvang Centrum Noordwijk. Zij vonden dat er een goede opvang moest komen voor zwerfhonden en stelden samen met adj. Joop Huibers een rapport op en boden dat aan aan de gemeenteraad die  o.l.v. burg. Bonnike,  akkoord ging met de oprichting van DOC Noordwijk.

Aan de Gooweg, op grondgebied van Baronesse Mevr. van Hekeren, had houthandel gebr. Dekker een loods gebouwd waar zij hun bedrijf uitoefenden. Zij gingen verhuizen naar de Pickestraat, dus de loods kwam vrij. Gebr. Dekker stelden de loods gratis ter beschikking aan de Dierenbescherming dat het asiel beheerde om daarin de zwerfdieren op te vangen (oppervlakte ± 6 x 10 meter).

Toenmalig bestuursleden waren: voorz. Nico Langeveld, leden o.a. Paul Hellendoorn, Martine van Leeuwen, Meindert van Dijk (zat bij de rijkspolitie in N’hout), Mevr. v.d. Luyt.

Er werden vrijwilligers gevonden die de zorg voor de dieren op zich namen en de gemeente betaalde voor de opvang. Het asiel werd feestelijk geopend door burg. Bonnike en zangeres Connie Vink. Het asiel had 5-6 hondenhokken, een aantal kattenhokken en een hondenren. Er was een klein keukentje met water en elektra. Ook stond er een vriezer (voor de pens die Nico Langeveld voor inkoopsprijs kon kopen). Er werkten geen betaalde of gediplomeerde medewerkers .Het eerste asielhondje was een kruising, zwart (dus Blackie) en die ging vanuit het asiel naar Mevr. Dekker en is erg oud geworden! Begin jaren 80 verkocht de barones de grond en moest het asiel daar weg en werd de loods gesloopt. Men kreeg toen van de gemeente de toewijzing om naast het SJC terrein, op het parkeerterrein aan de Lageweg, het asiel voort te zetten in een kleedkamer van korfbalvereniging FluksDat was een noodvoorziening, veel te klein en het voldeed in geen enkel opzicht aan de eisen die men stelde aan een dierenasiel.

Doordat in 1982 een nieuwe wet van kracht werd, het zgn. honden- en kattenbesluit, werd men verplicht een nieuw opvangcentrum te bouwen op dezelfde locatie en in 1986 is het gebouw in gebruik genomen. Dat asiel kwam tot stand door financiële samenwerking van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming en door giften en donaties. Het gebouw was in 1984 gratis ontworpen door de heer T. van Duin en in 1985 is de firma N. van Duin en Zn. gestart met de bouw, die in totaal ruim ƒ 190.000 heeft gekost. Op vrijdag
7 februari 1986 werd het dierenopvangcentrum feestelijk geopend door burgemeester Bonnike van Noordwijk en burgemeester Winkel van Noordwijkerhout. Het dierenopvangcentrum werd tot 1 janauari 2006 geëxploiteerd door de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming . Mevrouw Sjanie Crama was gedurende 25 jaar de beheerster van het opvangcentrum (tot 2002).

Sinds 1 januari 2006 exploiteert de Stichting Dieren Opvang Centrum Noordwijk het asiel. In het najaar 2006 is het gebouw ingrijpend gerenoveerd. Dat dit mogelijk werd is vooral te danken geweest aan de inzet van de vrijwilligers. Het dierenasiel heeft met de nieuwe start een nieuwe naam gekregen en heet nu “asiel Offem”.

Waar komen de inkomsten vandaan
Vaste inkomstenbronnen zijn:

  • Diverse gemeenten in de bollenstreek kopen hun wettelijke zorgplicht bij het dierenasiel in. Zij betalen een vast bedrag per inwoner per jaar of hebben een betaalplicht per dier.
  • Inkomsten uit afstands- en plaatsinggelden
  • Pension- en opvanggelden

Variabele inkomstenbronnen zijn:

  • De jaarlijkse collecte
  • Dieren Adoptie Plan
  • Donaties
  • De voertonacties
  • Acties, zoals Zomer- en Tuin- Jaar- en rommelmarkten

Dieren kunnen op verschillende manieren bij het opvangcentrum terecht komen:
Als zwerf- of afstandsdier en als pensiongast, dat wil zeggen katten, er is geen hondenpension

Hoe gaat de opname van een zwerfdier in z’n werk?
Een zwerfdier wordt gevonden en door de vind(st)er, dierenambulance of politie naar het asiel gebracht. Bij binnenkomst wordt het vindersformulier ingevuld en vervolgens wordt het dier nagekeken op vlooien, oormijt en teken . Dan wordt het dier in de quarantaineruimte geplaatst, waar het vervolgens tenminste 14 dagen zal blijven, tenzij de eigenaar binnen die tijd het dier ophaalt. Tijdens de quarantaineperiode krijgt het dier een ontwormings- en anti-vlooienmiddel toegediend en (zonodig) medische verzorging.

Het personeel en vrijwilligers zullen het dier nauwkeurig volgen en hun bevindingen in het logboek noteren, zodat er bekendheid ontstaat over het karakter en eventuele ziektebeelden.

Na veertien dagen quarantaine en een eventueel onderzoek door de dierenarts, verhuist het dier naar het honden- of kattenverblijf. Maar …… is de kater nog kater en de poes nog poes, dan zal deze eerst nog gecastreerd/gesteriliseerd worden. Ook krijgen de dieren nog hun entingen en worden ze gechipt. Dan is zij/hij klaar voor plaatsing in een nieuw (t)huis.